Stymulacja samorozwoju człowieka – studia

Stymulacja rozwoju człowieka to techniki wspierające przyswajanie i poszerzanie wiedzy, osiąganie celów. Chodzi o pobudzenie umiejętności i zdolności, które tkwią w każdym człowieku o obecności, których on sam nie wie, lub nie potrafi ich odpowiednio wykorzystać. Nie ma defacto kierunku o takiej nazwie, ale możemy wziąć pod uwagę kilka, które są ściśle związane z samorozwojem.

Pierwszym kierunkiem będzie edukacja elementarna, czyli kierunek studiów, który ma na celu wykształcenie nauczycieli i pedagogów nie tylko pod kątem merytorycznym, ale przede wszystkim komunikacyjnym. Podczas edukacji elementarnej można już zaobserwować pewne cechy u dziecka, które mogą wskazywać, że jest uzdolniony w jakimś kierunku. Kolejnym kierunkiem jest profilaktyka i poradnictwo w edukacji, który ma na celu wsparcie personalne oraz aktywizację jednostki w społeczeństwie.

Kolejnym kierunkiem ściśle związanym z stymulacją samorozwoju człowieka jest technologia edukacyjna tu już nacisk kładziony jest stricte na nowe technologie w edukacji. coaching i doradztwo to kolejny kierunek stymulujący samorozwój. Ostatni wymieniony kierunek studiów odnosi się do rozwoju nie dzieci i młodzieży jak wcześniejsze a do ludzi dorosłych, najczęściej już pracujących lub rozpoczynających ścieżkę zawodową.

Absolwenci tego kierunku powinni potrafić ukierunkować nie tylko samych siebie, ale również innych na stanowiskach doradców ds. personalnych, HR, trenerów albo liderów. Powinni również znać techniki, które mają na celu motywację człowieka, przez co jednocześnie stymulowany zostaje jego samorozwój.