Studia z coachingu2

Coaching zastępczo lub łącznie traktowany z mentoringiem to kierunek studiów skierowanych do osób aspirujących na menedżerów, specjalistów HR, konsultantów, doradców zawodowych oraz kierowników projektów. Na tym kierunku studiów studenci mają opanować sztukę komunikacji oraz doradztwa. Studia realizowane są na wszystkich stopniach i we wszystkich trybach nauki od dziennego do zaocznego. Bardzo często zdarza się, że studenci to pracownicy instytucji czy agencji, którym postawiono ultimatum by uzupełniły swoją wiedzę praktyczną o teoretyczną lub same podjęły decyzję o edukacji celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Coraz większy nacisk władze uczelni kładą na zajęcia praktyczne, które mają pokazać studentom, z jakimi sytuacjami podczas wykonywania zawodu mogą się spotkać.

Forma nauki poprzez doświadczenie, spotkanie osób, które już dany zawód wykonują jest najlepszą z możliwych. Podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia na większości uczelni student musi odbyć praktyki. Miejsce, w którym są one wykonywane może być wytyczone przez pracowników uczelni, ale może być dowolnie wybrane przez studenta. Jedynym warunkiem zaakceptowania samodzielnego wyboru studenta jest to, że podczas wykonywania praktyk jego działalność będzie zgodna z założeniem kierunku studiów. Coaching dziś można powiedzieć, że jest trendy wiele firm korzysta ze szkoleń, doradztwa czy audytu a to wszystko powiązane jest właśnie z tym jednym kierunkiem.

Każda praca, która polega na interakcji z klientem wymaga odpowiedniego podejścia, czego właśnie podczas studiów na tym kierunku można opanować.