Social Media Manager studia

Social Media to dość nowy kierunek, chociaż stricte dotyczy serwisów i portali społecznościowych to łączy się z marketingiem, zarządzaniem. Studia na tym kierunku realizowane są na różnych humanistycznych uczelniach państwowych i prywatnych w różnych trybach nauki. Można powiedzieć, że w tym przypadku prawie równomiernie rozkłada się liczba studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z mediami i tych, którzy w branży pracują i potrzebują usystematyzowania doświadczeń i wiedzy z teorią. Absolwenci tegoż kierunku powinni posiadać wiedzę z podstaw psychologii społecznej i reklamy, umiejętność kształtowania wizerunku i reputacji marki, stworzyć strategię marki w social mediach, umiejętność obsługi narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia audytu lub monitoringu.

Social media to bardzo przyszłościowy kierunek. Stąd ten szybki rozwój? Chodzi przede wszystkim o ilość odbiorców, do których mogą być wysyłane komunikaty za pomocą mediów społecznościowych, nie bez znaczenia jest koszt takich kampanii, ale przede wszystkim możliwość stałego kontaktu, czyli przyzwyczajania i przekonywania do matki. Absolwenci tego kierunku w przeważającej mierze, szukają zatrudnienia w agencjach reklamowych, interaktywnych, sklepach internetowych lub stacjonarnych, które mobilną strategię dopiero wdrażają. Jak na większości kierunków i tutaj studenci, zmuszeni są do odbycia praktyk zawodowych, miejsca, w których chcą je odbyć mogą wybrać samodzielnie lub skorzystać z instytucji współpracujących z uczelnią.