Marketing studia

Marketing, jako kierunek studiów miał swoje lata świetności kilka lat temu. Kandydaci wybierali go, chociaż nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co jest jego przedmiotem.

Dziś wiedza i świadomość na temat marketingu, dystrybucji, przeprowadzanych kampanii i badań jest znacznie większa zarówno tych, którzy je nadają jak i tych, do których są kierowane. Nie ma przedsiębiorstwa czy instytucji, której nie jest potrzebny dział marketingu.

To właśnie ten dział odpowiedzialny jest za: szukanie możliwości rynkowych, ustalenie potrzeb konsumentów, opracowanie produktu, ale i strategii jego dystrybucji, przygotowanie ceny i czynny udział w komunikacji z rynkiem, finalnie przeprowadzenie badań i ewentualnie ustalenie programu naprawczego. Marketing, jako pojęcie rozróżniany jest na kilkanaście rodzajów w zależności od tego, co jest produktem niemniej jednak, jako kierunek studiów nie jest rozróżniony.

Studia na tym kierunku realizowane są na uczelniach państwowych i prywatnych we wszystkich trybach: dziennym, zaocznym oraz wieczorowym. Bardzo często uzupełniany jest innymi kierunkami takimi jak: zarządzanie, ekonomia albo dziennikarskie.

W dobie konkurencji muszą o niej myśleć nie tylko producenci, ale potencjalni pracownicy. Dlatego właśnie nie koncentrują się na jednej dziedzinie, która jest bardzo ogólna albo skupiają się na jej jak najszerszym zrozumieniu i uzupełnieniu.

Absolwenci marketingu mają szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o stanowiska pracy, aczkolwiek najczęściej szukają ich u producentów, agencji reklamowych czy interaktywnych.