Informatyka – studia 1 stopnia

Studia pierwszego stopnia z założenia mają na celu wprowadzenie studenta w tematykę szczególnie tyczy się to pierwszego roku, kiedy studenci nie wybierają jeszcze specjalizacji. Na kierunku Informatyka podczas tego wprowadzającego toku uczą a raczej systematyzują wiedzę na temat analiz matematycznych, algebry, podstaw programowania, narzędzi informatycznych, baz danych, rachunku prawdopodobieństwa, sieci komputerowych, systemów operacyjnych. Kiedy już posiądą tę ogólną, ale bardzo rozległą wiedzę, będą mogli się skupić na specjalizacji. Wtedy ważne jest by określić swoje umiejętności i wybrać spośród: projektowania systemów informatycznych, grafiki, badań operacyjnych i wielu innych jedną dziedzinę, której staną się specjalistami.

Coraz częściej młodzi ludzie wybierają kierunek kariery zawodowej już na wcześniejszym stadium edukacji wybierając gimnazja profilowane i szkoły ogólnokształcące. Kierunek studiów dla takich osób jest tylko udoskonaleniem ich umiejętności. Często te osoby dla potwierdzenia swoich zdolności potrzebują dyplom i po zakończeniu studiów pierwszego stopnia nie decydują się na kontynuację nauki, lub wybierają inny kierunek, który będzie służył, jako komponent ich możliwości i umiejętności, jakie mogą zaoferować potencjalnemu pracodawcy. Osoby zainteresowane kierunkiem Informatyka mogą studiować na zaocznie, dziennie, rzadziej wieczorowo, na uczelniach prywatnych oraz państwowych.

Na tym kierunku poza przedmiotami ogólnymi, teoretycznymi napotkają większość praktycznych zajęć i ćwieczeń.