Edukacja Elementarna – studia

Edukacja elementarna jak sama nazwa wskazuje to podstawa i fundament wprowadzenia dzieci do edukacji, systematycznej nauki. Dzisiaj edukacja elementarna ma szerszy wymiar niż dotychczas podczas studiów na tym kierunku przyszli lub obecni pedagodzy dowiadują się nie tylko programie nauczania, ale wielu innych bardzo praktycznych rzeczy. Do nich należą: współczesne koncepcje edukacji wychodzące poza podręczniki, poznanie rozwiązań w przypadku trudności z uczeniem się, koncepcje komunikacji, poznają metody edukacji z rozróżnieniem na przedmioty, podstawy logopedii wraz z elementami diagnostyki i terapii.

Edukacja elementarna jest skierowana do osób, które w życiu zawodowym chcą zostać wychowawcami w przedszkolach, żłobkach, szkołach podstawowych, ośrodkach opiekuńczych. Na przestrzeni lat zmieniają się kierunki, specjalizacje z korzyścią dla studentów a później absolwentów i potencjalnych pracowników. Praca z dziećmi bez względu na to, w jakiej instytucji jest bardzo odpowiedzialną pracą.

Im bardziej doświadczony i otwarty na innowacje wychowawca tym lepiej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby całą odpowiedzialność za funkcjonowanie w społeczeństwie „zrzucić” na nauczycieli i pedagogów, ale wykształcić ich w taki sposób by w sytuacjach kryzysowych, trudnych nie musieli uciekać się do nieetycznych i dawnych metod egzekwowania. Studia na kierunku edukacji elementarnym są oferowane przez różne uczelnie humanistyczne państwowe i prywatne w trybach zaocznych i dziennych.

Na każdej uczelni wymagane jest odbycie praktyk zawodowych przez studenta, które mają na celu wprowadzenia go do tego, co będzie robić po otrzymaniu dyplomu a tym samym prawa do jego wykonywania.